Głównym celem Stowarzyszenia „Jedno Życie” w Mielcu jest: wspomaganie działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Przystań” w Mielcu w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i długotrwale unieruchomionymi przebywającymi w Zakładzie.

Lista naszych darczyńców, osoby indywidualne jak również firmy i instytucje. Serdecznie dziękujemy za wsparcie >>>

Przekonaj się, że nasze cele i wydatki to pomoc dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują >>>

Napisz lub zadzwoń do nas jeżeli masz jakiekolwiek pytania >>>

Copyright by Stowarzyszenie "Jedno życie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacja o RODO